Kader ve Bağışlanma

Kader ve Bağışlanma

Hocam çok merak ettiğim birkaç şey var, bir türlü bir mantığa oturta­mı­yorum. Mesela ben yazılı bir kader olduğuna inananlardanım ama şunu da merak ediyorum örneğin; yürekten istediğimiz bir dilek, kaderimizi değiştirecek nitelikteyse Allah onu kabul edip de kaderimizi istediğimiz yönde değiştirir mi? Yani insan, duasıyla kaderini olumlu yönde değiştirebilir mi?

Bir de geçmişte çok hata yapmış olsak da günahlarımızdan piş­man olup güzel bir hayat için çabalarsak affedilmek için dua etsek, Allah o gü­nahlarımızı affedip bizi kuracağımız hayatta korur mu? Ayrıca 3 kere okuyun bağışlanacaksınız şeklinde açıklamaları olan dualar gerçekten yazıldığı gibi bir etki yaratır mı? Mesela Yasin-i şerif suresini gece okuyan sabah bağışlanmış olarak uyanır yazıyor bu ne kadar doğrudur? Şimdiden teşekkürler

Cevap: Kaderin ayrıntılarını ne sizin çözmeniz mümkündür, ne de benim. Çünkü biz âciz, sınırlı, külli akıl karşısında küçük küçük aklımızla öyle aşkın bir meseleyi nasıl çözeriz? Çözen olmadı ki zaten. Kader çözülmez, inanılır. Şu kadarını söyleyeyim:

Kader öyle bizim sandığımız gibi kalem defterle yazılan bir şey değildir. Ka­der, kaysı çekirdeğine kaysı ağacının genlerinin yazılması, insan spermine Allah'ı tanıma yeteneğinin ve güdüsünün konulmasıdır. Burada yazı yok ama bizim anla­yamadığımız ince bir kayıt var. Bu iş kalem defter işi değil.

Ayrıca kader Allah'ın bilgisini ilgilendirir. Allah, olmuş ve olacak her şeyi bilir. Allah'ın bilmediği bir şey olamaz. O'nun bilgisine sonradan bir şey katılamaz. Yani O, daha önce bir şeyi bilmezken o şey vuku bulunca onu bilmesi, böylece bilgisine zamanla bir şey eklenmesi söz konusu olamaz. O halde Allah her şeyi bilir. Allah benim şimdimi, geçmişimi ve geleceğimi bilir. İşte kader Allah'ın bilgisinden ibarettir. Peki, bu değişir mi, benim hayatımda kötü giden şeyler acaba değişebilir mi? Yani kader değişir mi? Dua ile bazı kötülükler iyiliğe dönebilir mi? Evet, dönebilir, değişebilir. O zaman Allah'ın bilgisinde değişiklik mi oluyor? Hayır, çün­kü benim hayatımda böyle bir değişikliğin olacağı da o bilgide vardır, yani yine o da kaderdir. Biz geleceği bilemeyiz, olan şeyleri kader olarak açıklayarak teselli bulu­ruz. Kendimizi üzüntü girdabına atmayız. İşte kader inancının insan hayatındaki olumlu etkisine katkısı Hadid Suresinde açıklanmıştır: "22- Ne yerde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musîbet (âfet, hastalık) yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir Kitâpta (yazılmış ezelî bilgimizde tesbît edilmiş) olmasın. Doğrusu bu, Allah'a kolaydır.23- (Başınıza gelecek olayları, önceden bir Kitaba yazdık) Ki elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve (Allah'ın) size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseleri sevmez." (Hadid: 22-23)

Falan duayı şu kadar okursan hemen muradın olur, Yasin'i akşam okursan sabahleyin bağışlanır, gibi sözler yalandır, Peygamber’e iftiradır. Öyle bir Yasin okumakla değil, bin Yasin okumakla da hırsız ve caninin, haydudun günahı bağış­lanmaz. Bunu uyduranlar, dine hurafe sokan çıkarcılardır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş