YARARLANMAK İNTİHAL DEME DEĞİLDİR PDF 
Pazar, 12 Kasım 2017 00:00

YARARLANMAK İNTİHAL DEME DEĞİLDİR

Muhterem Hocam, Evvela, değerli çalışmalarınızı paylaşıp, istifade etmemize fırsat verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Sizden bir hususa aydınlık getirmenizi istirham ediyorum. Şöyle ki;

Malumu aliniz, Said Nursi'nin "İşârât'ül İ'caz" adında bir tefsir kitabı vardır.

Ali Akın adında eski bir DİB müşaviri, bu eserin, Abdurrahman Sülemî'nin "Hakaikül-hakaik" adlı tefsirinden intihal olduğunu iddia etmektedir.

Acizane yaptığım araştırmada; Ebu Abdurrahman Sülemî'nin eserinin doğru adının "Hakȃikü’t-tefsîr” olduğu ve bu tefsir üzerinde zat-ı alinizin "Sülemi ve tasavvufi tefsiri" başlıklı çok değerli bir çalışmanızın bulunduğunu öğrendim.

Sorum şu: Söz konusu tefsiri en iyi bilen bir alim olarak, adı geçen şahsın iddiasının gerçeklik payı hususunda fikrinizi lütfeder misiniz?

Selam ve hürmetlerimle...

Cevap: Sülemî'nin Hakakiku't-Tefsîr adlı eseri üzerinde "Sülemî ve Tasavvufî Tafsiri” adıyla doktora tezi yazmış ve pekiyi derece ile İlahiyat doktoru unvanını almıştım. Yıl 1968. Ama Said-i Nursînin İşaratu'l-İ'caz alı eserini okumadım. Bu bakımdan iddianın doğru olup olmadığını bilemem. Bunun için İşarat'ı incelemem gerekir. Buna vaktim yoktur. Madem siz merak ediyorsunuz, benim hazırladığım doktora tezini inceleyip İşaratu'l-İ'caz ile karşılaştırırsınız.

Kaldı ki bütün müfessirler birbirlerinden istifade etmişlerdir. Bu, intihal sayılmaz. Buna yararlanma denilir. Bilimsel çalışmalarda önceki eserleri okuyup onlardan yararlanma önemli ve gereklidir. Nitekim Sülemî'den sonra onun talebesi durumundaki İmam Kuşeyrî de Sülemî'­den çok yararlanmış ama onun fikirlerini kendine özgü veciz üslûpla ifade etmiştir. Daha sonra gelen Baklî de Sülemî'den ve Kuşeyrî'den aldığı fikirleri kendi özel üslûbu ve vahdet-i Vücut görüşüle mezc ederek yaz­mıştır. Buna intihal denmez. İntihal bir eseri, aynen kopya edip eserin yazarına hiç işaret etmeden kendine mal ederek yayınlamaktır ki bu hır­sızlıktır. Bu hırsızlık şimdilerde çok yapılmaktadır. Çünkü teknolojinin gelişmesi ve bilgisayarların devreye girmesiyle intihal yoluna asfalt döşenmiştir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş