BİR BAYANIN SAÇINI KAPATMASI MÜSLÜMAN OLMANIN ÖN ŞARTI MIDIR? (1) PDF 
Pazar, 11 Şubat 2018 00:00

BİR BAYANIN SAÇINI KAPATMASI MÜSLÜMAN OLMANIN ÖN ŞARTI MIDIR? (1)*

Önceden başı kapalı olan bir bayan, evlendikten sonra kocasının isteğiyle başını açabilir mi?

Henüz ezberleyemediğim Âyete'l-Kürsî duâsı yerine ne okuyabilirim?

Cevap: 1) Ahzâb Suresi’nin 59’ncu âyeti: “Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve inananların kadınlarına söyle: (dışarı çıktıkları zaman) örtülerini üstlerine salsınlar; onların tanınıp incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allâh çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” Nur Suresi’nin 31’nci âyeti: “İnanan kadınlara da söyle: ‘Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar. Süslerini göstermesinler. Ancak kendili­ğinden görünenler hariç. Himâr (başörtü)lerini (göğüs) yırtmaçlarının üstüne koysunlar. Süslerini kimseye göstermesinler. Yalnız kocalarına, (aile bireyleri sayılıyor)… gösterebilirler.”

Himâr kelimesini örtü diye anlamak isteyenler vardır ama burada kasıt başörtüsüdür. Yoksa giysi zaten örtüdür. Ayrıca himârı anmanın anlamı kalmaz. Bu iki âyette kadının, başını örtmesi emredilmektedir. Bu husus Kur’ân’ın emridir. Namaz kılmak, oruç tutmak nasıl bir emirse bu da öyle bir emirdir. Ama Müslümanlığın ön koşulu değildir. Müslümanlığın ön koşulu tevhîddir. Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden kimse muvahhid ve Müslüman’dır. Kur’­ân’ın emirlerini uygulamak gerekir. Uygulamayan hatâlıdır ama Kur’-ân’ı inkâr etmedikçe dinden çıkmaz. Başörtüsü takmak bir Kur’ân emrini uygulamaktır. Bunu herhangi bir sebeple uygulamayan, böyle bir emrin olduğunu inkâr etmedikçe yine Müslüman’dır, “Kur’ân’da başörtüsü diye bir şey yoktur; başörtüsü erkeklerin baskısı sonucu kadınlara dayatılmaktadır. Böyle bir din hükmü olamaz” gibi laflar eden açıkça Kur’ân’ın buyruğunu reddetmiş ve büyük günaha girmiş olur. Kul hatâsını bilirse Allah affeder.

Hiç kimsenin, 1,5 milyar Müslüman’ın inancıyla mücadele etmeğe, onu aşağılamaya hakkı yoktur. Kişi dilerse Kur’ân’a uyar, dilerse uymaz; o kendi tercihidir ama tümden inkâr eder, hattâ bununla mücadeleye kalkarsa 1,5 milyar Müslüman’ın inancıyla mücadeleye girmiş olur ki bunun vebali büyüktür.

(devamı yarın..)

 

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş