SEBE’ SURESİNDE PETROLE Mİ İŞARET EDİLMEKTEDİR? PDF 
Perşembe, 02 Kasım 2017 00:00

SEBE’ SURESİNDE PETROLE Mİ İŞARET EDİLMEKTEDİR?

Sayın hocam bugün Sebe’ suresi ayet,12’nci sayfayı okudum, cenabı Allah petrol verdiğini söylemiş de acaba bugünkü petrol taaa o zamandan beri mi vardı aklıma geldi ve acaba o zamanlar çok az nüfus olduğu için mi cinleri çalıştırdı Süleyman peygamber, bu surede geçenler hakikat mi, yoksa misal mi? Saygılarımla efendim. KOCAK HIDAYET

Cevap: Bu hususu bana sorma yerine Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, ya da Kur'ân Ansiklopedisi adlı eserlerimizi okuyabilirdiniz. Tefsirde yaptığımız açıklama şöyledir:

"Süleymân'a da, sabah gidişi bir ay(lık mesafe), akşam dönüşü bir ay(lık mesafe) olan rüzgârı boyun eğdirdik ve onun için katran (petrol) kaynağını da akıttık. Rabbinin izniyle cinlerin bir kısmı, onun önünde çalışırdı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa, ona alevli azâbı taddırırdık." (Sebe: 12)

Sebe' 12. âyette Allah'ın, Dâvûd'a demiri yumuşattığı, demiri işleme sanatını bahşetmiş; demiri işleyip ondan bedeni tamamen örten zırhlar yapmasını ilhâm ettiği, Süleyman'a da Kıtr kaynağını akıtmış olduğu bildirilmektedir. Müfessirlere göre kıtr kaynağı, erimiş bakır kaynağıdır. Süleyman için Yemen'de üç gün bakır kaynağı akıtılmıştır (İbn Kesîr, Tefsîr: 3/529). Fakat kıtr'ın, katran yani petrol olması daha uygundur. Çünkü Kur'ân'da kıtr katran anlamında kullanılmıştır. "Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arasını (demir kütleleriyle doldurup dağlarla) aynı seviyeye getirince: 'Üfleyin' dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman: 'Getirin bana, üzerine katrân dökeyim' dedi" (Kehf Sûresi: 96).

"Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplamaktadır" (İbrâhîm Sûresi: 50) Demek ki Hz. Süleyman'ın egemenliği altındaki bir bölgede zift yapılan petrol kaynağı görülmüştür. Çıktığı yerde simsiyah olan bu kaynaktan o zaman katran yapılırmış. İşte Hz. Süleyman, o kaynaktan elde edilen katrandan yararlanmıştır. Akla uygun olan da budur. Yoksa, erimiş bakırın, o zaman için sel gibi akıtılması akla uygun düşmemektedir. Zu'l-Karneyn'in, yaptığı sedde demir kütleleri arasına erimiş bakır dökmesinin izahı güçtür ama pekâla o bölgelerde bol olan katran dökmesi gayet normaldir.

Kur'ân Ansiklopedisinde de katran hakkında şu açıklamayı yapmışızdır:

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş