FAZİLET HİSSİ İNSANLARDA ALLAH KORKUSUNDANDIR! PDF 
Pazartesi, 09 Ekim 2017 00:00

FAZİLET HİSSİ İNSANLARDA ALLAH KORKUSUNDANDIR!

(...dünden devam)

İnsanda Allah korkusu olmayınca, kişi vahşi canavarlardan da daha beter olabiliyor. İşte bu canavarlığın en vahşisi Beşiktaş’ta gencecik polislerimizi hayattan koparan terör saldırısıdır. Bu nasıl bir canavarlıktır? Ne istediler o toplumun huzur ve rahatını sağlamaya çalışan gencecik güvenlik görevlilerimizden? Bu teröristlere Müslüman değil, insan bile denemez. Çünkü hiçbir canavar bu kadar masum canlara kıyamaz. Teröristin en ağır biçimde cezalandırılmasını emreden Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:

Allah ve Elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışanların cezası: (ya) öldürülmeleri ya asılmaları ya elle­rinin, ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülme­leridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Âhirette ise onlara büyük bir azap vardır. Ancak sizin onları yakalamanızdan önce tevbe edenler olursa bilin ki Allah, bağışlayan, esirgeyendir. (Mâide: 110/33-34)

Bu âyetlere göre Allah'a ve Elçisi’ne karşı, yani devlete karşı savaşan, hırsızlık, eşkıyâlık, kabadayılık yapan, şehirde ya da kırsalda yol kesip insanları korkutan, Müslümanların huzurunu bozan, düzeni yıkmağa çalışan şerli insanlar, âyetin belirttiği biçimde âleme ibret olacak biçimde cezalandırılır.

Hz. Peygamber(sav) de teröristin Müslümanlıkla ilgisi bulunmadığını buyurmuşlardır. Ebu Hüreyre’nin rivayetine göre Hz. Peygamber buyurmuştur: “İslâm cemaatinden ayrılan, devlet yönetimine itaat etmeyen kimse Cahiliyet üzere yani kâfir olarak ölür. Ümmetime kılıç çekip iyi kötü ayırdetmeden, inananı ve kendisine (vatandaşlık) güveni verilmiş olanı (yani masum insanları) hiç düşünmeden öldüren kimse benim ümmetimden değildir. Irkçılık uğruna çarpışan ya da ırkçılığa çağıran kimse de cahiliye (küfrü) üzere ölür.” (Camiu Ma’mer bn Râşid; İbn Hanbel, Müsned: 13/424;

Başka rivayette ise hadisin devamında: “Ahdini bozan, sözünden cayan, kıyamet duruşmasına kanıtsız gelir. Savunacak hiçbir şeyi olmaz” buyurulmuştur. (İbn Hanbel, Müsned: 24/452)

“Her kim İslâm Cemaatinden bir karış ayrılır, birliği bozarsa İslâm hakimiyetinden çıkmış olur.” (Ebu Davud, Sünen: 4/ 241)

Bu teröristler vahşi saldırılarıyla milletimizi pes ettireceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Bu millet en son ferdi kalıncaya dek saldırganlarla mücadele etmeğe, vatanı böldürmemeğe kararlıdır. İçimiz yanıyor, büyük yas içindeyiz ama ne yapalım Allah bu gencecik polislerimize şehadet nasibetmiş. Onlara Allah’tan bol rahmet, ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Âkif’in dizeleriyle şehitlerimizin ruhlarına sesleniyorum:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın,

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

Bu taşındır diyerek Ka’be’yi diksem başına

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem tayına

Tüllenen mağribi akşamları sarsam da yarana

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana

Ey şehîd oğlu şehîd isteme benden makber

Sana âğuşunu açmış duruyor Peygamber  

Okurumun cevabı

Değerli hocamız; ülkemizde yaşanan terör olaylarından sonra verdiğiniz cevap yaşanan tüm olumsuzluklardan sonra içime su serpti, mutluluk ve sevinçten dolayı gözlerim yaşardı, define bulmuş gibi sevindim Allah razı olsun çok teşekkür ederim...en kısa zamanda İslam ilmihal adlı eserinizi temin edeceğim. Sevgi ve sağlıkla kalmanız dileği ile.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş