HADİS Mİ-AYET Mİ? PDF 
Cuma, 06 Ekim 2017 00:00

HADİS Mİ-AYET Mİ?

Selamünaleyküm

Muhterem hocam uzun yıllardır yazılarınızı okumaktayım. Sizden çok şeyler öğrendim. Hakkınızı helal edin.

Kafama takılan 07.11.2016 tarihli yazınızda;

Zikir hakkında gelen birkaç Hadisi de kaydedelim: "Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Kulum beni zikrettiği zaman, beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim, onunla beraberim. Kulum, beni kendi içinde anarsa ben de onu kendi nefsimde anarım. Beni cemaat içinde anarsa ben de onu, daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona iki kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim" (Müslim, Zikir, bâb: 1, 6)

Diyorsunuz.

Allah kitabında;

-Hâlâ KURAN’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. (Nisa 82)

-…. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. (Enam 38)

-(Cebrail, şöyle dedi:) “Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüz­dekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Rabbin unutkan değildir.”  (Meryem 64)

-Şüphesiz bu KURAN, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz. (Zuhruf 44)

-De ki: Ben resûllerden ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uya­rıcıyım.  (Ahkaf 9)

diyor.

Kuran’da; 

Çelişki bulunmadığını, hiçbir şeyin eksik olmadığını, Allah unutkan olmadığını, hesaba Kuran’dan çekileceğimiz vahyedilmekte.

Bu vahiy ışığında Allah buyurduysa bu buyruk Kuran’da olması lazım değil mi?

Müslim’den alındığı bildirilen bu hadis uydurma olabilir mi?

Hocam: Günlük olarak yazdığınız sitede yazamazsanız benim mailime cevap yazabilirseniz bilgi eksikliğimi tamamlayabilirim. Sizden Allah razı olsun...

Cevap: Sizin sorunuza hayret etmemek mümkün değil. Kur'ân'da Cenabı Hak. "Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim!", "Allah(ı çok zikredin.", "Allah'ı zikretmek için namaz kıl.", "Ancak Allah'ı zikretmekle kalbler huzura kavuşur!" buyurmaktadır. Müslim'de bulunan hadis de Allah'ı zikretmenin, kulu ne derece Allah'a yaklaştıracağını belirtmektedir. Her şeyin Kur'ân'da olması söz konusu olamaz. Her şeyin Kitapta bulunduğunu belirten âyet, Kur'ân'ı değil, Allah katında bulunan Levh-i mahfuz denen Ledünnî Kitab'ı kastetmektedir. Olmuş olacak her şey onda mevcuttur. Allah'ın bilgisi dışında kalan hiçbir şey yoktur. Namaz ve ibadetlerin ayrıntısı Kur'ân'da var mı? Peygamberimiz söz ve uygulamalarıyla Kur'ân'ı açıklamıştır. Dinin iki temel kaynağı ardır. Biri Allah'ın indirdiği Kitap (Kur'ân), biri de Peygamberimizin dini mahiyetteki sözleri, açıklamaları ve bizzat kendisinin eylemleridir ki bu ikinci temelin adı Sünnettir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş