SİGARANIN DİNDEKİ HÜKMÜ NEDİR? PDF 
Cumartesi, 30 Eylül 2017 00:00

SİGARANIN DİNDEKİ HÜKMÜ NEDİR?*

Muhterem hocam, Kilis'ten selamlar, yazılarınızı dikkatle okuyor ve istifade ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu millete gerçekten yararlı olan bilgiler öğretiyorsunuz. İnşallah bunun mükâfatını öbür dünyada alırsınız.

Hocam, "sigara içmek haram mıdır?" diye bir sorum olacak. Arkadaşlar mekruh olduğu görüşünde ama kimse bu görüşünü bir kaynağa dayandıramıyor. İsraf ve sağlığa çok zararlı olan bir şeyin haram olması gerekmiyor mu?..

Cevap: Sigara önce israftır, israf ise haramdır. Gerçi bunu israf görmeyen, vücudun bir ihtiyacı olarak düşünenler de vardır. Eski Elazığ müftüsü, büyük âlim merhum Hüseyin Erkenci tiryaki idi. Bir sohbet esnasında sigara hakkında şöyle dedi: “Sigarayı haram sayacak bir delil yoktur. Olsa olsa israf açısından düşünülebilir ama ben bunu israf görmem ki!”

Sigara insanın kendi canına ve çevredeki insanlara ve canlılara zarar verir. Bu bakımdan da kötü bir şeydir. Sigaranın kanser yaptığı artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Dinin amacı düşünülürse bu kadar zararlı olan şeyin haram olması gerekir ama Kur'ân indiği zaman sigara yoktu. Bundan dolayı Kur'ân'da sigara içmek haramdır diye açık bir hüküm yoktur. Bundan dolayı açıkça sigara haramdır diyemiyoruz ama zararları ve israflığı düşünülürse haram olması gerekir. Yine de bir kuşku bulunduğu için sigaraya harama yakın mekruh demişler. Maamafih Suudi Arabistan'da bazı din bilginleri, sigaranın haram olduğunu söylemektedirler.

Sigarayı sadece dini açıdan değil, sağlık açısından ve çevreye verdiği zarar ve sıkıntı açısından değerlendirirsek ondan uzak durmamız gerekir. Kimseye zarar vermeğe, çocuklarımızın sağlığını bozmaya hakkımız yoktur. Sigara içenler, farkına varmadan çevrelerine, özellikle kendi çocuklarına sigara içirmiş oluyorlar, onları pasif içiciliğe zorluyorlar ve sonunda onların çeşitli hastalıklara yakalanmasına zemin hazırlıyorlar. Çocuğunu yürekten seven, onun yanında sigara içmez. Çünkü kendi zevkinden önce ciğerparesinin sağlığını düşünür.

 

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş