MÜZİK HARAM MIDIR? (5) PDF 
Salı, 26 Eylül 2017 00:00

MÜZİK HARAM MIDIR? (5)

(...dünden devam)

Allah'ın Elçisi (s.a.v.)ona dönüp: 'Bırak onları!' dedi. Ebu­bekir onları azarlamaktan vazgeçince onlar da çekip gittiler. O gün bayram günü idi. Siyâh(köle)ler, deriden kalkanlarla ve mızraklarla oyun oynarlardı. Ya ben Allah'ın Elçisinden istedim veya o bana: 'Seyretmek istiyor musun?' dedi. 'Evet' dedim. Beni arkasında durdurdu, yanağım yanağında idi(yani arkadan başımı onun omuzuna dayamıştım):'Devâm edin, ey Erfide oğulları!' dedi. Ben usanınca: 'Yeter mi?' dedi. 'Evet dedim. 'Öyle ise git!' dedi" (Müslim, İdeyn: 19. Bu hadîsler Buhârî'de de vardır. Yerine işaret etmiştik).

Şimdi hadîsteki:"دونكم يا بنى أرفدة: Ey Erfide oğulları, devâm edin!"sözü, oyuna devam emir ve ricâsıdır. Peygamber, oyuna devam edilmesini emrettikten sonra artık içinde günâh olmayan meşrû' oyun ve eğlence nasıl haram olabilir? Ayrıca Peygamber'in, şarkı söyleyenleri, oyun oynayanları meneden Ebubekir ve Ömer'i bu tutumlarından menetmesi:"Bugün bayram günüdür"yani sevinç günüdür demesi de meşrû' eğlencenin caiz olduğunu gösterir. Hattâ Buhârî ve Müslim'in özetle, Ebû Dâvûd'un ise daha uzun olarak zikrettiği bir hadiste, Hz. 'Âişe de genç kız arkadaşlarıyla birlikte oynar ve Peygamber Aleyhisselâm bundan hoşlanırdı: 'Âişe şöyle diyor: "Ben Allah'ın Elçisi(s.a.v.)in yanında, kız arkadaşlarımla beraber oynardım. Kız arkadaşlarım gelirdi, fakat Allah'ın Elçisinden (saygı ve heybetten ve utandıklarından dolayı) saklanırlardı. (Ebû Dâvûd'un rivâyetinde: Örtünürlerdi). Allah'ın Elçisi (s.a.v.), onların bana gelmesine sevinirdi. Gelip benimle oynarlardı". Bir rivâyette de: "Bir gün Peygamber (s.a.v.) 'Âişe'ye: 'Bu nedir?' dedi. 'Âişe: 'Kızlarımdır!' dedi. Peki bu bellerinde gördüğüm şey nedir?' dedi. 'Attır' dedi. 'Ya onun üstündeki?' 'Onlar da iki kanadı?' dedi. Peygamber: 'İki kanatlı at (ha)?!' 'Âişe: 'Duymadın mı Dâvûd oğlu Süleyman'ın kanatlı atları varmış?' dedi. Peygamber Aleyhisselâm öyle güldü ki azı dişleri göründü" (Müslim, Fadâilu's-sahâbe: 81. Hadîsi Buhârî de "Benimle beraber oynarlardı" kısmına kadar rivâyet etmiştir. Fakat gerisi Ebû Dâvûd'un rivâyetidir, senedi sahihtir. Irâkî, İhyâ tahrîci: 2/354, not(6)).

Şarkı söylemek, oyun oynamak, sevinç sebeplerindendir. İki kızın şarkı söylemelerine, tef çalmalarına müsâade edilmesi, bunların haram olmadığını kanıtlar. Ancak fıska, günâh şeylere teşvik eden müzik, şarkı ve haram işlenen eğlenceler haramdır.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş