MÜZİK HARAM MIDIR? (4) PDF 
Pazartesi, 25 Eylül 2017 00:00

MÜZİK HARAM MIDIR? (4)

(...dünden devam)

Her du'â eden, Allah'a yalvardıkça bizim şükretmemiz (yeryüzünde Allah'a yalvaranlar sayısınca teşekkür etmemiz) gerekir!" diye şarkı söylemeleri, sevinç vesilelerinde şarkı ile sevinci izhâr etmenin caiz olduğunu kanıtlar. Onların bu hareketi, Peygamber’in hicretinden duydukları sevincin işaretiydi. Bu güzel sevinci şiirlerle, nağmelerle, raks ve hareketlerle dile getirmek de güzeldir. Bazı sahâbîlerin sevindikleri olaylarda haclettikleri (tek ayağını kaldırıp öteki ayağı üzerinde sıçrayarak oynadıkları) nakledilir. Bu, birinin gelmesinden duyulan sevinci belirtmek için yapılabileceği gibi sevinilecek her mübâh olay vesilesiyle de yapılabilir. Nitekim Hz. Âişe'nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir:

"Ben, mescidde oynayan habeşlilere bakarken Peygamber (s.a.v.)ridâsiyle bana dalda yapardı. Ben usanıncaya dek beklerdi. Artık siz, oyun ve eğlenceye hevesli genç bir kızın ne kadar seyredeceğini he­sabe­din!" Hz.'Âişe, son cümlesiyle Allah Elçisinin, kendisini uzun zaman eğlenceyi seyretmesini beklediğine işaret etmiştir (Buhârî, Salât: 69, İdeyn: 25, Cihâd: 79. Menâkıb: 15. Nikâh: 114; Müslim. İdeyn: 17, 21. 22, Mesâcid: 18).

Buhârî ve Müslim'in, Hz. 'Âişe'den çıkardıkları bir hadîse göre:"Minâ günlerinde Ebubekir(r.a.),'Âişe'nin yanına geldi. 'Âişe'nin yanında bulunan iki câriye(yani genç kız)şarkı söylüyor, tef çalıyorlardı. Peygamber(s.a.v.)de elbisesini başına almıştı. Ebubekir câriyeleri azarladı. Peygamber(s.a.v.)örtüsünü açıp: 'Ey Ebubekir, onları bırak, bugünler bayram günleridir' dedi" (Müslim, İdeyn: 17). "Herkesin bir bayramı var, bu da bizim bayramımızdır" (Buhârî, Menâkıbu'l-Ensâr: 46; Müslim, İdeyn: 16).

Başka bir rivâyette Hz. 'Âişe, Allah'ın Elçisinin (mescidinde) onun huzurunda mızrak oyunu oynayan Habeşlileri seyrederken Ömer gelmiş, eğilip çakıl taşı alarak onları taşlamak istemiş, Peygamber Aley­hisselâm:"Bırak onları Ömer!" demiştir (Müslim, İdeyn: 22).

Bir başka rivâyette de Hz. 'Âişe şöyle demiştir:"Allah'ın Elçisi(s.a.v.)yanıma geldi, o sırada yanımda bulunan iki ensârlı kız, Buâs şarkıları söylüyorlardı(ama kendileri şarkıcı değillerdi).Allah'ın Elçisi, yatağa uzanıp yüzünü o yana çevirdi. Ardından Ebubekir girdi, beni azarladı 'Şeytânın mizmârı(borusu)Allah'ın Elçisi(s.a.v.)in evine mi girdi?' dedi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş