EVLATLIK ALMAK GÜNAH MI? PDF 
Cuma, 15 Eylül 2017 00:00

EVLATLIK ALMAK GÜNAH MI?

Sayın Hocam...

Bir tv kanalında bir konuşmacı (evlatlık edinmek günahtır) diyor. Dinimizde evlat edinmek günah işlemek demek midir? Teşekkürler...

Cevap: Şimdi tv kanallarına kurulanlar ağızlarına geleni savuruyorlar. Kimsesiz veya yetim bir yavruyu alıp evladı gibi bakmak niçin günah olsun? Bir eyleme günah diyebilmek için onun Kur'ân'da veya sağlam Hadiste yasaklanması gerekir. Kur'ân evlad edinmenin günah olduğunu söylemiyor, yalnız evlatlığın, kişinin kendi öz çocuğu olmadığını, onunla nikâh yasağı doğmayacağını söylüyor. Ahzab Suresinin 4'ncü âyetinde şöyle buyurulmaktadır: "Allâh, bir adamın (göğüs) boşluğunda iki kalb yaratmadı ve zıhâr yaptığınız (sen bana, annemin sırtı gibisin dediğiniz) eşlerinizi, sizin anneleriniz yapmadı; evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız kılmadı. Bunlar sizin ağızlarınıza gelen sözlerinizdir. Allâh gerçeği söyler ve O, doğru yola iletir."

Rivâyete göre, Araplar, akıllı kişilerin iki kalbi olduğuna inanırlardı. Âyette bu inancın doğru olmadığı, her insanın yalnız bir kalb taşıdığı belirtiliyor. Zıhâr da Araplar arasında uygulanan bir gelenekti. Bir adam karısına: “Sen bana, annemin sırtı gibisin!” dedi mi, o kadın kendisine harâm olurdu, artık ona yaklaşamazdı. Âyet, öyle bir benzetme sözüyle, insanın karısının, kendi öz annesi gibi olamayacağını belirterek bu bâtıl geleneği kaldırıyor. Bir çeşit yemîn olan bu sözden dönmek için keffâret gerekir ki bu husus da Mücâdele: 2-4. âyetlerinde anlatılmıştır.

Araplar arasında uygulanan bir gelenek de evlatlığın, öz oğul gibi sayılmasıydı. Evlatlık asıl babasının adıyla değil, evlat edenin adıyla çağırılırdı. Bunu da kaldıran Kur’ân, kişinin asıl evlâdının, kendi biyolojik çocukları olduğunu; dolayısıyla evlatlığa, aynen evlat hükmünün uygulanamayacağını belirterek evlatlıkların, kendi babalarının adlarıyla çağrılmalarını buyuruyor.

Özetle: Bir kişi bir çocuğu alıp bakımını üstlenir, onu evladı gibi yetiştirir. Okutur, tahsilini yaptırır, evlendirir, meslek sahibi yapar. Bunlar güzel şeylerdir. Ama gerektiğinde o çocuk kendisinin biyolojik çocuklarıyla evlenebilir. Yani o çocukla kendi öz çocukları arasında nikâh yasağı doğmaz. Kur'ân evlatlığın öz evlat sayılması uygulamasını kaldırmıştır. Bunun dışında bir çocuğu evladı gibi büyütmek günah değil, sevaptır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş