UKL VE UREYNELİLER HK. PDF 
Cumartesi, 05 Ağustos 2017 00:00

UKL VE UREYNELİLER HK. 

Sayın Hocam, Selam ve Saygılarımla ellerinizden öperim. Ureyne  ve Ukeyle kabilelerine olan olaylarla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim. Allaha emanet olunuz...

Cevap: Bu konuda geniş bilgi için Gerçek Din Bu adlı kitabımı okumanızda yarar vardır. Ama özetle olay şöyle:

TERÖRİZMİN CEZASI

"33- Allah ve Elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışanların cezası: (ya) öldürülmeleri ya asılmaları ya elle­rinin, ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülme­leridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Âhirette ise onlara büyük bir azap vardır. 34- Ancak sizin onları yakalamanızdan önce tevbe edenler olursa bilin ki Allah, bağışlayan, esirgeyendir." (Mâide: 110/33-34)

Allah'a ve Elçisi’ne karşı, yani devlete karşı savaşan, düzeni boz­mağa çalışan eşkıyâ (teröristler) hakkındaki cezayı belirleyen bu âyet­lerden şu hükümler çıkarılır:

1) Allah'a ve Elçisi’ne karşı savaşan eşkıyâ, Müslüman da olabilir, gayri müslim de olabilir. Hırsızlık, eşkıyâlık, kabadayılık yapan, şehirde ya da kırda yol kesip insanları korkutan gerek Müslüman gerek Hıristiyan herkes, ayetin saydığı sıfattadır. Müslümanların huzurunu bozan, düzeni yıkmağa çalışan şerli insanlar, âyetin belirttiği biçimde cezalandırılırlar.

2) Müfessir ve fakîhlerin bir bölümüne göre âyetteki ev (أَوْ) tahyîr için, bir bölümüne göre de beyân içindir. Tahyîr için olursa bu suçları işleyenlere, âyetin belirttiği cezalardan biri verilir. Yani devlet başkanı veya onun adına hüküm veren yargıç isterse suçlunun öldürülmesine, isterse el ve ayaklarının çapraz kesilmesine, isterse sürgün edilmesine karar verebilir. Fakat ev (أَوْ) beyân için olursa suçun ağırlık durumuna göre bu cezalardan biri uygulanır. Yani adam öldürmüş olan öldürülür; hem adam öldürmüş, hem de mal gasbetmiş olanın el ve ayakları çapraz kesilir, sonra öldürülür ve asılır. Adam öldürmeyip sırf mal gasbetmiş olan kimsenin el ve ayağı çapraz kesilir. Yollarda halkı korkutan, fakat mal almayan kimse de sürgün edilir (Mefâtîhu'l-ğayb: 11/215-216).

Sürgün de fakîhlerin çoğunluğuna göre hapis anlamınadır. Çünkü bir yerden bir yere sürmek, adamın gittiği yerde de şuna buna sal­dırmasına, şer ve fesat çıkarmasına neden olur. Bu fırsatı vermek ise câiz değildir. Küfür diyarına sürmek de olamaz. Çünkü küfür diyarına sürmek, dininden dönmesine yol açar.

Tabii bu görüş ayrılığı, Müslüman eşkıyâ hakkındadır. Müslümanlara saldıran, Allah'ın dinine engel olan kâfirlerle, fitne (baskı) orta­dan kalkıncaya ve özgürce Allah'a tapılıncaya dek savaşmak, Müslümanların görevidir. Ama saldırıdan vazgeçenlere dokunulmaz. Çünkü "Zâlimlerden başkasına düşmanlık yoktur." (Bakara: 92/193)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş