ÂDETLİNİN İBADETİ*

1) Âdetli kadının namaz kılabileceğini, oruç tutabileceğini, Kur'ân okuyabileceğini söyleyen müctehid var mı? Çünkü bir insan müçtehidin delillerine dayanarak hareket edebiliyor, eğer ki öyle müctehid varsa bunlar kimlerdir? 2) Hocam müctehid tam olarak ne demek?

Cevap: Âdetli kadının namaz kılabileceğini söyleyen müc-tehid var tabii. Hz. Ali'den ayrılan Haricîler bu görüşte idiler. İctihâd, dilde bir işi yapmak için son derece çaba harcamak demektir. Terim olarak ictihâd, dinî hükümleri delillerinden çıkarmak için insanın bütün gücünü harcaması, artık ondan fazlasını yapamayacak hale gelinceye kadar gayret etmesidir.

İctihâd etme yeteneğine sahip kimseye "müctehid" denilir. Dinî hükümleri, büyük çaba harcayarak delillerinden çıkaran kimse müctehiddir. İctihâd belli bir döneme özgü değildir. Dünya durdukça ve din var oldukça ictihâd da devam edecektir. Ancak müctehid olmak kolay bir şey değildir. İctihâd yapabilmek için Arapçayı, Kur'ân ve hadisi bütün ayrıntılarıyla bilmek, fıkıh usûlüne (hukuk metodolojisine), ictihâd yapmanın nerelerde caiz olup nerelerde olmadığı gibi hususlara vâkıf olmak yanında geniş bir kültüre, derin bir kavrayış ve zekâ yeteneğine sâhib olmak da lâzımdır.

Günümüzde aynı görüşte olan birçok İslâm âlimi vardır. Eğer ictihâd, delillerden hüküm çıkarma ise konuyu etraflıca açıkladığım "Kur'ân Aksiklopedisi"nde sunduğum deliller, bu meselenin durumunu açıkça ortaya koymakta, bu durumdaki kadının namaz kılamayacağını belirten hadis rivayetlerinin nasıl tutarsız, çelişkili ve Kur'ân'a aykırı olduğunu da aydınlığa kavuşturmaktadır.

Şu internet ve iletişim olanaklarının bulunduğu ortamda bilgiye ulaşmak, 1350 yıl önceki ortamdan çok daha elverişlidir. Allah doğrunun yardımcısıdır. Allah'ın huzurunda kim doğru, kim yalancı ve hurafeci ortaya çıkacaktır.

 

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş  

 

 • images/rokslide/1001sorudaislam_macro.jpg
 • images/rokslide/KurandaAllahVeInsan_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap2_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap4_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap5_macro.jpg
 • images/rokslide/ansiklopedi_min.jpg
 • images/rokslide/bir_omur1_macro.jpg
 • images/rokslide/bir_omur2_macro.jpg
 • images/rokslide/die_ziele_macro.jpg
 • images/rokslide/divani_sirri_macro.jpg
 • images/rokslide/duamecmuasi_macro.jpg
 • images/rokslide/evrensel_mesaj_macro.jpg
 • images/rokslide/gercek_din_bu1_macro.jpg
 • images/rokslide/gercek_din_bu2_macro.jpg
 • images/rokslide/gonulnurlari_macro.jpg
 • images/rokslide/gor_alemin_macro.jpg
 • images/rokslide/guncel_tart_macro.jpg
 • images/rokslide/haram_eylem_macro.jpg
 • images/rokslide/hudayi_baba_macro.jpg
 • images/rokslide/hzmuhammed_hayati_macro.jpg
 • images/rokslide/ilahi_ask_macro.jpg
 • images/rokslide/ilahi_din_rb_macro.jpg
 • images/rokslide/ilmihal_macro.jpg
 • images/rokslide/insanveinsanustu_macro.jpg
 • images/rokslide/irfansofralari_macro.jpg
 • images/rokslide/isaritefsir_macro.jpg
 • images/rokslide/islamda_kadin_macro.jpg
 • images/rokslide/islamtasavvufu_macro.jpg
 • images/rokslide/kadirizikir_macro.jpg
 • images/rokslide/kuranda_nesh.jpg
 • images/rokslide/minberden_ogutler_macro.jpg
 • images/rokslide/namazsuretefsir_macro.jpg
 • images/rokslide/peygamberler_tarihi_macro.jpg
 • images/rokslide/sorucevap6_macro.jpg
 • images/rokslide/tefsir_macro.jpg