GASPÇI VE HIRSIZLA TİCARİ İŞLEM YAPMAK DOĞRU MU?*

Cevap: Elbette çalıntı olduğu bilinen bir para karşılığında mal satmak caiz değildir. Çünkü bu, bile bile hırsıza yardım etmek ve yine bile bile bir başkasının hakkının gasbedilmesine razı olmak anlamına gelir. Ama kim olursa olsun, alışveriş yapmak üzere gelen müşteriye, elindeki paranın çalıntı olduğu bilinmedikçe mal satmakta sakınca yoktur. Belki hırsız da olsa alışveriş için getirdiği para, helâl yoldan kazandığı para da olabilir. Ama haram yoldan kazanıldığı biliniyorsa o kişiye mal satılmaz. Zaten her Müslüman’da bu bilinç olsa, hırsızlık da olmaz, gasp da olmaz, rüşvet de olmaz. Ama nerede o şuur ve helâli haramı gözetme! İnsanları öyle bir dünya hırsı bürümüş ki para gelsin de nereden gelirse gelsin, zihniyeti yaygınlaşmış!

 


 

KİTAP EHLİNİN KESTİKLERİ HELÂL Mİ?*

Cevap: Maide Suresi’nin 5’ni âyetine göre Kitap ehlinin yaptığı veya pişirdiği yiyecekler Müslümanlara helâl, Müslümanların yiyecekleri de onlara helâldir. Kitap ehli, ilâhî kitaba sahibolan milletlerdir. Daha çok Yahudilere ve Hıristiyanlara işaret eden bu kelime, Sâbiîleri ve doğuda ilâhî bir kitaba sahibolmuş toplumları da kapsar. Hz. Ali, Mecusilerin de Kitap ehli olduğunu belirt­miştir (Müslim, İmaret: 103,106-108; Buhârî, İman: 26; İbn Hanbel, Müsned: 1/80, 120, 214).

Hinduların, Japonların vaktiyle bir ilâhî kitaba sahiboldukları ih­timali kuvvetlidir. Gerçi onların Kitapları bugün asıllarından çok uzak­laştırılmıştır ama bu, o milletlerin kitapsız sayılmasını gerektir­mez. Nitekim Tevrat ve İncil de çok değişikliklere uğramıştır ama Kur’ân-ı Kerîm, kendi indiği sırada Yahudi ve Hıristiyanların ellerin­de bulunan Kutsal Kitabı İlâhî Kitap ve ona tabi olanları Kitap ehli kabul etmiştir.

Dinin yolunu daraltmaya, insanları dışlamaya kimsenin hakkı yoktur. Maalesef bazı Helâl gıda propagandaları altında getirim ve çıkar düşünceleri yatmaktadır. Kur’ân’ın açtığı geniş yolu daraltmak dine de, topluma da zarar verir.

*yazı arşivden alınmıştır

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş  

 

 • images/rokslide/1001sorudaislam_macro.jpg
 • images/rokslide/KurandaAllahVeInsan_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap2_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap4_macro.jpg
 • images/rokslide/SoruCevap5_macro.jpg
 • images/rokslide/ansiklopedi_min.jpg
 • images/rokslide/bir_omur1_macro.jpg
 • images/rokslide/bir_omur2_macro.jpg
 • images/rokslide/die_ziele_macro.jpg
 • images/rokslide/divani_sirri_macro.jpg
 • images/rokslide/duamecmuasi_macro.jpg
 • images/rokslide/evrensel_mesaj_macro.jpg
 • images/rokslide/gercek_din_bu1_macro.jpg
 • images/rokslide/gercek_din_bu2_macro.jpg
 • images/rokslide/gonulnurlari_macro.jpg
 • images/rokslide/gor_alemin_macro.jpg
 • images/rokslide/guncel_tart_macro.jpg
 • images/rokslide/haram_eylem_macro.jpg
 • images/rokslide/hudayi_baba_macro.jpg
 • images/rokslide/hzmuhammed_hayati_macro.jpg
 • images/rokslide/ilahi_ask_macro.jpg
 • images/rokslide/ilahi_din_rb_macro.jpg
 • images/rokslide/ilmihal_macro.jpg
 • images/rokslide/insanveinsanustu_macro.jpg
 • images/rokslide/irfansofralari_macro.jpg
 • images/rokslide/isaritefsir_macro.jpg
 • images/rokslide/islamda_kadin_macro.jpg
 • images/rokslide/islamtasavvufu_macro.jpg
 • images/rokslide/kadirizikir_macro.jpg
 • images/rokslide/kuranda_nesh.jpg
 • images/rokslide/minberden_ogutler_macro.jpg
 • images/rokslide/namazsuretefsir_macro.jpg
 • images/rokslide/peygamberler_tarihi_macro.jpg
 • images/rokslide/sorucevap6_macro.jpg
 • images/rokslide/tefsir_macro.jpg