ÖLÜM DEĞİŞMEZ SÜRELİ Mİ?
Pazar, 13 Kasım 2016 00:00

ÖLÜM DEĞİŞMEZ SÜRELİ Mİ?

Sayın hocam aşağıdaki ayetlere baktığımızda Kuranda Allah'ın izni olmadan hiçbir kişinin ölmeyeceği, ölümün belirli bir süreye belirli bir müddete göre yazıldığı (dolayısıyla savaştan kaçmanın insanı ölümden kurtarmayacağı) ancak davranış biçimine göre bunun ertelenebileceği vurgulanmaktadır veya ben öyle anlamaktayım.

Burada Nuh suresindeki sizi belli bir süreye kadar ertelesin.” İbaresi ile  Münâfikûn Suresi 11 deki “Allah, süresi dolan hiçbir canı ertelemez.”  İbareleri çelişiyor gibi geliyor veya biz öyle anlıyoruz bu konuda bir açıklama yapabilirseniz sevinirim. Selamlarımla

Sebe’ Suresi

30. De ki: "Sizin için belirtilmiş bir gün vardır. Ondan ne bir sa'at geri kalırsınız, ne de ileri geçebilirsiniz."

Zümer Suresi

42. Allah, ölmekte olan canları alır, ölmeyenleri de uykularında (bedenlerinden alıp kendilerinden geçirir); sonra ölümüne hükmettiğini yanında tutar, ötekilerini de belli bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.

Nûh Suresi

4. Ki (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Zira Allah'ın süresi geldiği zaman ertelenmez. Bilir(kişiler) olsaydınız (bunu anlardınız).

Âl-i İmrân Suresi

154. Sonra o üzüntünün ardından (Allah) size bir güven, bir kısmınızı bürüyen bir uyku indirdi; bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliyye zannı gibi haksız bir zanda bulunuyorlar: "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. De ki: "Bütün iş, Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki: "Bu işten bize bir fayda olsaydı, burada öldürülmezdik." De ki: "Evlerinizde dahi olsaydınız, yine üzerine öldürülme(si) yazılmış olanlar, mutlaka (vurulup) yatacakları yeri boylardı. Allah göğüslerinizdekini denemek, kalblerinizdekini açığa çıkarmak için (bunları başınıza getirdi)". Allah göğüslerin özünü bilir.

Münâfikûn Suresi

11. Allah, süresi dolan hiçbir canı ertelemez. Allah, yaptıklarınızı haber alandır.

Cevap: Doğrusu ben sizin bu iki âyet arasında nasıl çelişki bulduğunuza hayret ettim. Cenabı Hak, her bireye ve her ulusa belli bir süre vermiştir. Nuh Suresinde kastedilen süre, bireylere verilen süreden çok kavme yani ulusa verilen yaşam veya egemenlik süresidir. Hiçbir ulus sonsuzca başta kalamaz. Allah her ulusa belli bir yaşama ve egemenlik süresi belirlemiştir. Süresini dolduran toplumlar, ortaya çıkacak kimi olumsuz etkenlerle ortadan kalkarlar veya egemenliklerini kaybederler. Doğru yolda gidenler uzun süre ayakta kalırlar. Ama ahlaksızlığın yayıldığı toplumlar nihayet yok olurlar veya boyunduruk altına girerler.   

Allah bireylere de belli bir ömür vermiştir. Toplum veya şahıslar kendilerine verilen süre kadar varlıklarını sürdürürler. Ama verilen süre dolunca ne bir an geri, ne de ileri geçemezler. Tam zamanında hayatlarını kaybederler. Âyetlerde anlatılan budur. Bu iki âyet arasında nasıl bir çelişki var, bilemedim. Âyetler arasında çelişki olmaz, çelişki bizim anlayışımızda ve yorumumuzda olabilir.