TARİHİN TAHRİFİ GARAZKÂRIN İDDİASI
Cumartesi, 12 Kasım 2016 00:00

TARİHİN TAHRİFİ GARAZKÂRIN İDDİASI

Aziz ve muhterem hocam, sevgili büyüğüm mübarek ellerinden öper Cenab-ı Allah'tan sağlık afiyet dilerim şu aşağıda yazılanlar doğru mudur?

Bir internet sayfasından aldım:

Peygamberin vefatından Çok değil 30 yıl içerisinde yani Hicri 60 yılındaki Kerbelâ olayından itibaren din zenginlerin, servet sahiplerinin eline geçti. Onlar da kafalarına göre şekillendirdiler, bugün gördüğünüz de işte odur. Kerbela nedir? Kerbela'da Allah'ın resulünün getirdiği dinin toprağa, toprağın dibine gömüldüğü, yeryüzünden silindiği, sadece şeklinin kaldığı, ruhunun yok edildiği gündür. Yezid orduları Kerbela'da Hz. Hüseyin'i ve yanında bulunan 72 kişiyi acımasız olarak öldürüyorlar. Hüseyin aslında Medine'ye geri dönmek istiyor, 'bırakın gideyim' diyor. Yezid'in orduları ile baş edemeyeceğini biliyordu. Hz. Hüseyin çok idealist aynı zamanda da çok realist birisiydi. Fakat Yezid'in taifesi Yezid'e biat şartını öne sürdüler. O da bunu asla yapmayacağını söyledi. Kılıçtan geçirilme tehdidine rağmen biat etmeyeceğim dedi. Bunun için öldürüldü. Kafasını kestiler, atlarla vücudunu çiğnettiler, kafasını da Yezid'in sarayına gönderdiler. Yetmedi Medine'ye yürüdüler, 900 tane sahabe kadına tecavüz ettiler, bütün Medine'nin her şeyine el koydular. Bu da yetmedi bu sefer Mekke'ye yürüdüler, Allah'ın evi Kâbe’yi mancınıklarla ateşe tuttular. 3 gün boyunca yandı. Bunu yapanlar Emevîler, Yezid orduları yaptı. Bunlardan sonra İslam'ın kaldığı söylenebilir mi? Allah'ın dini nereye gitti. Toprağın altına girdi, doğduğu topraklara gömüldü. Ebuzer çölde öldü, Hz. Ali'yi, Hz. Ömer'i hançerleyerek öldürdüler. Ondan sonra gelen tüm ehlibeyt imamlarını da ya suikastle ya zehirleyerek öldürdüler. İmam-ı Azam'ın zindandan kırbaçlanarak morarmış cesedi çıktı. Bunu da Emevîler yaptı. Dolayısıyla bugün yaşanılan din onların oluşturduğu, onların kurduğu dindir, din rivayetleridir.

Asıl din başka bir yerden akıp geliyor. " ...

Cevap: Bu satırları yazan adam hem bilgisiz hem de içi kin dolu bir kişidir. Herhalde amacı dini tümden ortadan kaldırmaktır. Tarihi bu kadar karalamak başka türlü nasıl izah edilebilir? Din Kur'ân'dır. Kur'ân'ı kim ortadan kaldırdı? Kur'ân duruyor. İkinci din kaynağı hadislerdir. Hadis rivayetleri içinde çok uydurmalar, zayıflar vardır ama Hadisle uğraşan bilginler kılı kırk yararak gerçek hadisleri derlemeğe çalışmışlardır. Her şeye rağmen bunlar içinde Kur'ân'ın ruhuna tamamen aykırı rivayetler çoktur. Ama Kur'ân'ı iyi bilen bu rivayetleri Kur'ân'a vurarak gerçek hadisi sahtesinden ayırdedebilir.

Kerbela olayı bir faciadır ama biz işin özünü "Zulme direnen Kahraman İmam Hz. Hüseyin" kitabımızda anlatmaya çalıştık. Bu savaş bir din savaşı değil, siyasi bir savaştır. Hz. Hüseyin'in, durumu takdir ederek Iraklıların sözüne güvenip çıkmaması gerekirdi. Zulme direnmek için çıktı ama babasının amcazadesi Abdullah, Hz. Ömer'in oğlu Abdullah yalvararak gitmemesini ve bile bile ölüme gitmekte olduğunu söylediler. 50 savaşçı ile koskoca dört bin kişilik bir orduya karşı gitmek elbette akla aykırıdır. Ama Hz. Hüseyin'deki hak ve hakikat aşkı onu bu riski göze almaya yöneltti. Zahirde olay onun şehadetiyle sonuçlandı ama gerçekte bu olay onun için Allah'ın bir lütfu oldu; onu şehidlerin seyyidi rütbesine yükseltti.

İmamı A'zam'a evet, son Emevî valisi Abdullah ibn Hübeyre Kûfe dışına çıkararak on gün onar kırbaç vurmuştur ama İmam bu olaydan hayli zaman sonra Peygamber'in am­cazadesinin soyu olan Abbasiler zamanında hapishanede ölmüştür. Zehirletilerek öldürüldüğü söylenir. Bu husus kesin değildir. Ama Abbasilerin yaptığı işi Emevîlere yüklemek tarihi bilmemekten kaynaklanır.

Kim ne derse desin İslâm Kur'ân'da ve Kur'ân'ın ruhuna uygun Hadisi şeriflerde mevcuttur. Kur'ân, Allah’ın nurunun asla söndürülemeyeceğini vurgulamaktadır. Binlerce garazkâr çıkıp gerçekleri tahrif etmeğe çalışsa da Kur'ân nuru ebediyyen ufuklarda par­layacaktır.