BİR ESKİ BAKANIN TUHAF DİN YORUMU (4)
Pazartesi, 17 Ekim 2016 00:00

BİR ESKİ BAKANIN TUHAF DİN YORUMU (4)

(...dünden devam)

Birinci âyet için şöyle bir mânâ da verilmiştir: "Çokluk yarışı sizi öyle oyaladı ki, dine hiç yönelmediniz. Kalbleriniz taş gibi katılaştı. Yalnız kabirleri ziyâret ettiğiniz zaman biraz incelir, âhireti düşünür oldu. İşte sizin dinle ilginiz, sadece kabirleri ziyâret zamanıdır. Âhireti bu kadar az düşünürsünüz. Bu âyet: "Çok az şükredersiniz" (Secde Sûresi: 9) âyeti gibidir (Mefâtîh: 32/77).

Bu âyetlerde insanların mal ve evlât çoğaltmak için birbirleriyle yarışa girmeleri ve ölünceye kadar ömürlerini bu tutku ile geçirmeleri kınanmakta ve yakında, kendilerine haber verilen âhiret sorumluluğunun gerçek olduğunu kesin olarak bilecekleri ve o gün, kendilerine verilmiş olan dünyâ nimetlerinin hesabının sorulacağı vurgulanmaktadır.

Tabii âyetlerin amacı, dünya varlıklarına dalıp âhiret sorumluluğunu düşünmeyen, dünyâ tutkusu gözlerini bürümüş, kendilerine mânâ âlemini, ruhsal hayatı unutturmuş olan kimselerin davranışlarını kınamaktır. Yoksa bizzat dünyâ nimetini kınamak değildir. Çünkü şükrü yerine getirilen nimet ve servet kötü değildir. Nitekim yüce Allah, A'râf Sûresinin: "Ey Âdemoğulları, her mescid(e gidişinizd)e süs(lü, güzel giysiler)inizi (üzerinize) alın; yiyin, için, fakat isrâf etmeyin; çünkü O, isrâf edenleri sevmez. De ki: Allah'ın, kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti?' De ki: 'O, dünyâ hayâtında inananlarındır, kıyâmet günü de yalnız onlarındır..." meâlindeki 31-32’nci âyetlerinde bunu açıkça belirtmiştir.

İnsan çalışıp kazanır, fakat onu yer, başkalarına da yedirir, Allah yoluna harcar. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Âdemoğlu, 'Malım, malım' der. Oysa (ey Âdemoğlu), yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, sadaka verip gönderdiğinden başka senin malın yoktur" (Tirmizî, Zühd: 31, Tefsîr, Sûre: 102; Müslim, Zühd: 3, 4), "Ölüyü üç şey izler; ikisi geri döner, biri kendisiyle beraber kalır: Ehli, malı ve ameli kendisini izler. Ehli ile malı geri döner, ameli kendisiyle beraber kalır" (Bûhârî, Rikâk: 42; Müslim, Zühd: 5).

Okurumun cevabı

Selamünaleyküm, Sayın hocam cevabınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun buna benzer yazı ve ifadeler internet ortamında çokça yayınlanmakta olup kafa karıştırıcı bulduğum ve bu yazıyı okuyan ve bizler gibi islami bilgilere sizin kadar vakıf olmadığımız için, namaz yokmuş deyip bırakanlar olabilir düşüncesi ile cevabınızı izniniz olursa  facebook hesabımda doğru bilgilenmeleri için  paylaşmak isterim. Saygılarımla.(Sizin yayınlarınızdan ilmihal olarak faydalanabileceğimiz hangi eserinizi ve nereden alabilirim).

***