TEFSİR ÇALIŞMASI
Çarşamba, 03 Haziran 2015 00:00

TEFSİR ÇALIŞMASI

Selamun Aleykum Hocam

Bir şeyi merak ediyorum; çağdaş dönem müfessiri olarak klasik dönem müfessirleriyle özellikele de F. Razi ile şefaat konusunda en çok çakıştığınız ayet veya düşünce nedir ?

Sizin şefaat anlayışınız:' Şefaat olabilir ama olmayacaktır yani 'mucize ' gibi Allah isterse olur fakat şu an mucize yok.' şeklinde midir? Sizi doğru mu anlamışım?

Bunları size soruyorum, çünkü kendi dönemimde yaşıyorsunuz ve sizi doğru anlayıp anlamadığımı merak ediyorum. Teşekkürler...

Cevap: Ben çalışmamda herhangi bir müfessirin güdümünde olmadım. Kur'ân'ın bütünlüğü içinde âyetleri manalandırmaya çalıştım. Razî'den de çok istifade ettim ama onun şefaat konusundaki düşüncelerini şimdi hatırla­mı­yorum. Şefaat konusunda benim için Kur'ân'ın görüşü önemli olmuştur, falanın veya filanın görüşü değil.

Eserlerimde referanslarım kaynak eserlerdir. Ben Kur'an'dan başka mo­del tanımam. Ancak en çok değer verdiğim 20. asır müfessirleri, M. Reşid Rıza ve Muhammed İzzet Derveze'dir. Şefaat konusundaki görüşlerim, M. İzzet Derveze'nin görüşlerine yakındır. Ama görüşlerimi ondan değil, Kur'ân'ın bütünlüğünden aldım.

Benim "Şefaat olabilir ama olmayacaktır" diye bir düşüncem yoktur. Kur'ân tanrılaştırdıkları insanların veya meleklerin şefaatlerine bel bağlayan müşriklere: "Onların şefaatinin kendilerine bir yarar sağlamayacağını", "Göklerde nice melek var ki onların şefaatinin bir yarar sağlamayacağını" "Kıyamet gününde ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin fayda vermeyeceğini" vurgularken ben nasıl şefaat vardır ama olmayacaktır şeklinde bir görüş benimseyebilirim? Şefaat aracılık, iltimas demektir. Âhiret İlâhî adaletin tecelli edeceği yerdir. Orada da aracılık, iltimas varsa mutlak adalet yok demektir.

Evet, Kur'ân'ın varlığını belirttiği şefaat, Yüce Divanda suçlulara arka çıkmak şeklinde değil, Hakk'ın rızasıyla cennete girenlere arkadaş olmak manasındadır. Peygamberlerin Mahkeme esnasındaki rolleri şefaat değil, şehadet yani suçluların aleyhine tanıklık etmektir. Onların şefaati, Mahke­meden beraat kararı alıp cennete gidenlere olacaktır.

İyisi mi ben size "Kur'ana Ansiklopedisi" adlı eserimde şefaat madde­sinin bir özetini göndereyim. Umarım size yararlı olur:

(devamı yarın..)