NEDEN İBRAHİM DİNİNE ÇOK VURGU YAPILIR?
Perşembe, 23 Ekim 2014 00:00

NEDEN İBRAHİM DİNİNE ÇOK VURGU YAPILIR?*

Değerli hocam; Hz. İbrahim’in diğer peygamberlerden farklı bir özelliği mi var, çünkü biz peygamberimize salavat getirirken Hz. İbrahim’e de salavat getiriyoruz. Bir de Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Muhammed’in, Hz. İbrahim’in dininden olduğu ifadesi geçiyor ve onun Müslüman olduğundan bahsediliyor. Neden Hz. İsa ya da Musa değil de İbrahim’in dini ifadesi kullanılıyor?...

Cevap: Ortadoğu'da gelmiş olan dinlerin ata peygamberi Hz. İbrahim'dir. Hz. İbrahim'in iki oğlu vardı: İsmail, İshak. Hz. İbrahim, büyük oğlu İsmail'i, annesi Hacer ile birlikte Mekke'ye getirip şimdi Ka'be'nin bulunduğu yere yerleştirdi. Henüz İsmail küçüktü. Annesi İsmail'e su ararken İsmail'in ayağının vurduğu yerden su çıktı. İşte Zemzem suyu budur.

Daha sonra büyüyen İsmail, orada yerleşik Cürhüm’lü bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten Kureyş kabilesi türedi. İşte Peygamberimiz, İsmail'in uzantısı olan Kureyş kabilesinden, Kusay oğlu Abdi Menaf oğlu Haşim oğlu Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed(selâm ona)dır. Yani Hz. Peygamber'in büyük büyük dedesi Hz. İbrahim'dir. Araplar geleneksel olarak İbrahim dinine bağlı idiler ama ellerinde yazılı bir kitapları yoktu. İşte Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, geleneksel olarak gelip de zamanla bozulmuş, şirke belenmiş olan İbarahim dini özleştirilip kitaplaştırılarak verildi. Kur'ân İbrahim dininin özünü taşır. Bu dinin Arapça adı İslâm, diğer bir adı da tevhîd dinidir. Yani Allah'ın birliğine inanma ve yalnız O'na tapma dinidir.

Beri taraftan İbrahim'in küçük oğlu İshak Filistin'de yerleşikti. İshak'tan Ya'kub ‒ki unvanı Allah'ın kulu anlamındaki İsraîl’dir‒ oldu. İşte Ya'kub soyundan birçok din bilgini ve peygamber geldi. İsrail oğulları Ya'kub oğullarıdır. İsrail oğulları içinde birçok peygamber geldi ise de özellikle birisi büyük peygamberdir, başlı başına bir hukuk düzeni getirmiştir. Bu peygamber Hz. Musa'dır. Ondan sonra din bilgini niteliğinde peygamberler gelmiştir. Zamanla din adamlarının yorumlarıyla yozlaşıp maddileşen Musa dinini ruhanileştirmek üzere Hz. İsâ gelmiştir. İsrail oğulları içinde gelmiş olan son peygamber Hz. İsa'dır.

Görüldüğü üzere gerek İsrail oğullarının, gerek Hz. Muhammed'in mensubolduğu Kureyş Araplarının atası Hz. İbrahim'dir. Musa ve İsa dininin temelleri olan tevhîd Hz. İbrahim tarafından atılmıştır. Hz. Muhammed'in getirdiği İslâm da yine İbrahim dininin temelleri üzerinde yükselmiştir. Bu bakımdan Kur'ân, İbrahim'i bütün tevhîd dinlerinin atası kabul eder ve İbrahim dinine uymaya vurgu yapar.