ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR (2)
Perşembe, 16 Ekim 2014 00:00

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR (2)

(...dünden devam)

Hz. Ebubekir, savaşa gönderdiği ordunun komutanına şu emri vermiştir:

"Siz, manastırlarda kendilerini ibadete vermiş insanlara rastlayacaksınız. Onları, kendilerini vermiş oldukları ibadetleriyle (dinleriyle) baş başa bırakınız, onlara dokunmayınız."

Ebubekir, yola vurduğu Üsame ordusuna hitaben şu konuşmayı yaptı:

– Size öğütlerim var. Bunları belleyin. Askerler, cephede kahramanca savaşın, hıyanet etmeyin, yağma etmeyin, işkence etmeyin, ölmüşlerin vücudunu sakatlamayın, çocuk, ihtiyar ve kadın öldürmeyin. Başkalarının ekinlerini tahribetmeyin, hurmaları kesmeyin, yakmayın, meyveli ağaç kesmeyin; koyun, sığır ve deve boğazlamayın, ancak yemek için kesebilirsiniz. Kendilerini mabetlere vakfetmiş birtakım insanların yanından geçeceksiniz. Onları, kendilerini verdikleri inanç ve ibadetleriyle başbaşa bırakın, onlara dokunmayın.

Hz. Ömer de fethettiği Kudüs'e girmiş, Süleyman ma‘bedini ziyaret etmiş, Dâvûd makamında namaz kılmış, İlyâ ve Lüd halklarına şu güvenceyi vermiştir:

"...Canları, malları, kiliseleri güvencededir. Kiliseleri işgal edilmez, küçültülmez. Kilisenin gerek kendisinden, gerek çevresinden bir bölüm istimlâk edilmeyeceği gibi, kıblegâhları da istimlâk edilmez, malları müsâdere edilmez, dinlerine baskı yapılmaz, hiç kimseye zarar verilmez...."

Devlet, me'murları arasında adaleti gözetmelidir

İnsanlar arasında adaleti gözetmek, kimseyi kimseye imrendirecek, hasededecek duruma sokmamak gerekir. Bundan dolayı gerek Peygamber, gerek Halifeleri halk gibi giyinmişler, başlarına mücevherlerle süslü taçlar takmamışlardır.

Yemenden, Halife Ebubekir'in buyruğu üzerine mücevherlerle süslü giysiler ve taçlar içinde gelen melikler, Halifenin sıradan giyinişi karşısında utanmışlar, derhal çarşıya gidip sıradan giysiler alıp giyerek huzura gelmişlerdir. Kendilerine:

– Bizi âleme rezil ettin, hiç krallar böyle giyinir mi diyen cemaatlerine:

– İnsanın ruhunun, giydiği süslü püslü giysilerle, başına vurduğu mücevherli taçlarla değil, takva ile değer kazanacağını belirtmişlerdir.

Son zamanlarda kimi kesim memurlara devletin nispeten büyük zam yapacağı ifade ediliyor. Zam yapılsın güzel ama sadece bir sınıfı kollayıp öteki sınıfı onlara imrendirecek hale getirmek adalete aykırıdır. Zam yapılacaksa bütün memurlara yapılmalı, sadece bir kesime değil. Aksi takdirde denge bozulur, huzur kalmaz.

Sözlerim yanlış anlaşılmamalı, maksadım memurlar arasında eşitliğin, adaletin sağlanmasıdır. Herkes yaşamak için belli ölçüde beslenmek zorundadır. Bütün insanların sindirim sistemi aynıdır. Birine bol verip ötekini bakar duruma sokarsan ne olur, ataların dediği olur:

"BİRİ YER BİRİ BAKAR, KIYAMET ONDAN KOPAR!"

***