KÖPEK NEDEN HARAMDIR? *** ADALETLE ŞAHİTLİK EDENLER
Perşembe, 02 Ekim 2014 00:00

KÖPEK NEDEN HARAMDIR?

Hocam biz Şafii mezhebine göre köpek haramdır yani dokunmak haramdır? Köpek de bir hayvandır, neden haram diyorlar?

Cevap:   Değerli kardeşim, elbette köpek de hayvandır. Köpeğin kendisi kötü değildir. Ancak bazı din yorumcularına göre köpeğin salyası pistir. Salyasının bulaştığı yerin yıkanması gerekir. Bunlar, kimi zayıf rivayetlere göre verilmiş hükümlerdir. Aslına bakarsan köpeğe karşı takınılan bu olumsuz tavır, onun kuduz olması ve çevreye kuduz bulaştırması ihtimalidir. Özellikle kuduz aşısının olmadığı zamanlarda kuduz olan köpek birçok kimseyi ısırıp ölüme sebebolabilir. Ama köpeğin gezdiği yerin pis olacağını söyleyenler sadece bir tek rivayeti alıyor ve böyle olumsuz yargılara varıyorlar. Birçok hadis rivayetinde ise Hz. Peygamber'in mescidinde zaman zaman köpeklerin dolaştığı, hatta tabanı toprak olan mescide idrar yaptıkları, buna rağmen oraya sadece biraz su döküldüğü, ama yıkanmadığı, güneşin kurutmasıyla köpeğin dolaştığı yerde namaz kılındığı belirtilmektedir. Dinin ruhu temizliktir. Eğer köpek kuduz aşısı ile aşılanmış, sağlık bakımı yapılmış ise zararsız, temiz hayvandır. Hatta çok da sadıktır, sahibine bağlıdır. Bu hususu mizahi biçimde anlatan Nef'îden bir de fıkra:

Şair Nef’îye, Tahir Efendi isminde bir kadı "kelp" demiş, Nef’î buna şöyle cevap vermiş:

Bize Tahir Efendi kelb demiş

İltifâtı bu sözde zahirdir

Mâlikî mezhebim benim zîrâ

İtikadımca kelb Tahirdir.

Yalnız bir hususu belirtmek gerekir ki köpeklere bakmak, yemini suyunu vermek çok sevaptır, fakat onu bugün yaygınlaştığı gibi odalarda yatırmak, hatta aynı yatağa almak İslâm geleneğine uymaz. Köpek besleyen kimse, ya bahçede, ya da evin ona ayrılan bir yerinde bakmalıdır. Hanefi ve Maliki Mezhebine göre köpek temizdir, ona el sürmekle el pis olmaz. Abdest de bozulmaz.

 


 

ADALETLE ŞAHİTLİK EDENLER

Hocam, şehidellahu suresinde yüce rabbimiz kendi zatının tek olduğuna dair şahadet etmektedir. Melekler, ulül-ilm ve adalet üzere olanlar da şahit derken. Ulül-ilm ve adalet sahiplerinden kimleri kastetmektedir? Saygılarımla...

Cevap: Kardeşim ülülilm, bilgi sahipleri demektir. Adalet sahipleri ayrı bir sınıf değil, bu sayılanların hepsinin vasfıdır. Özellikle bilgi sahiplerinin yaptıkları şahitliği, adaletle yaptıkları vurgulanmaktadır. Yoksa kāimen bil-kıst: bilgi sahiplerinden ayrı bir sınıf değildir. Kāimen bil-kıst bilgi sahiplerinden haldir. Onların ne durumda şahitlik ettiklerini belirtmektedir. Şahitlikleri adaletle, tam dengeli ve düzgün olmaktadır. İşte anlatılan budur. Ayrıca Şehidellah diye bir sure yoktur. O âyetin bulunduğu surenin adı, Âl-i İmran Suresidir.