Hayvan hakkı 

(9.8.2012 tarihinde Milliyet'te yayınlanan yazının tam metni)

Sevgili hocam; sosyal paylaşım sitelerinde son zamanlarda moda, hayvanlara yönelik işkence videoları çekip, bunları belli sayfalarda paylaşmak. Bugün izlediğim videoda, adamın biri köpeği kuyruğundan sürükleyip 5. kattan aşağı atıyor ve can verinceye kadar da çekmeye devam ediyorlar. Hayvana yönelik şiddet, orman yakmak, çevreye zarar vermek de dinen günah mı? Okuduğum kitaplarda bu konuları aydınlatan bir şey bulamıyorum... Cennette de hayvanlara yer var mı? Allah bize ne güzel şeyler yaratmışken, bazı insanlar "alt tarafı bir ağaç, bir hayvan" diyip önemsemiyorlar yapılanları. Umarım bir gün insanoğlu kendi türüyle birlikte diğer yaratılan canlılarla beraber sevgi ve saygı duyarak yaşamayı öğrenir. Sevgilerimle hocam.

Cevap: Hayvanlara acıyıp onları korumak, Kur'ân'ın vurgulu emirlerindendir. Peygamberimizin de bu konuda birçok buyruğu vardır. İnsan yaptığından sorumludur. Hayvana, insana ve herhangi bir canlıya kötülük yapan elbette cezasını bulur.

Merhamet müslüman’ın en büyük özelliğidir

Rabbiniz, rahmeti (acımayı) kendine prensip edinmiştir. Sizi elbette varlığında şüphe olmayan Kıyamet gününde toplayacaktır.” (En‘âm: 55/12)

Hz. Muhammed (selâm ona), Allah’ın sıfatlarından olan “rahîm: çok merhametli” sıfatıyla anıldığı gibi sahâbîlerinin de öyle acıma duygusuyla dolu oldukları belirtilmiştir: “Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da birbirlerine karşı çok merhametlidirler.”

Yaratıcı Allah her şeyi iste­miş, beğenmiş, yaratmıştır. Her şey, O'nun sonsuz koru­ması ve rahmeti altına sığınmış, yaşamasına devam et­mektedir. Her işimizin başında Allahü Zülcelâl'in şu iki sıfatını anarak O'na sığınır, O'ndan yardım dileriz:

"Bismillâhirrahmânirrahîm: Esirgeyen, merhamet edip ba­ğışlayan Allah'ın adıyla başlarım." Şu âyet dilimizden düş­mez: "Allah koruyanların en hayırlısı ve acıyanların en merhametlisidir.”

Merhametli Allah, ne yaratıklarına zulmeder, ne de onlara başkalarının zulmetmesine razı olur. Allah en küçük bir böceğinden dahi vazgeçmez. Ağzı dili olmayan, kendini savunamayan hayvanlara yapılan zulmü Allah affetmez. Gerçi İslâm’da avlanmak mubahtır ama bu, sadece zorunlu geçim gereklerini sağlamak için yapılabilir. Fakat bu konuda da aşırılıktan sakınmak, zevk için yahut süs için hayvan öldürmekten kaçınmak lâzım­dır. Hayvanları döllenme za­manlarında avlamak günahtır. Öldürme zevkini tatmin için masum hay­vanlara kıyanlar, şu hadîsteki uyarıyı düşünmelidirler: "Bir kimse haklı bir sebep olmadan bir serçeyi öldürürse o hayvan, Kıyamet gününde fer­yad-ü figanıyla Allah’a gelir ve: ‘Yâ Rabbi, falan adam bir yararı olmadan (yok yere) beni öldürdü!’ der.” (Nesâî, Dârimî) Hadîsin başka varyantlarında: “Her kim, bir serçeyi ya da ondan büyük bir hayvanı haklı bir neden olmadan öldürürse, yüce Allah, Kıyamet gününde onu ondan sorar.” Hayvanı öldürmek için haklı sebep nedir? Diye sormuşlar. Peygamber: “Hayvanı kesip yemendir, başını kesip ortalıkta bırakman değildir!” bu­yur­muş (Nesâî).

(devamı yarın...)