Kandil kutlamaları hakkındaki rivayetler (1)

Regaip kandilinin anlamı nedir bazı hadisler var doğru mu hocam?

Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Receb ayında Allah"a çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlâ’nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkleri vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.)

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.)

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.)

(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.)

(Receb'in ilk Cuma gecesini [Regaib gecesini] ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir. Yalnız, yedi kimsenin duası kabul olmaz: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan.)

Bu hadisler doğrumu, ne önerirsiniz? ALLAH RAZI OLSUN Ahmet Tekeş

Cevap: Yazdığınız hadislerin hepsi zayıf, hatta uydurmadır. Kandil kutlaması veya kandil geceleri hakkında hiçbir sağlam hadis yoktur. Receb'in ilk Cuma gecesine "Reğâib" gecesi, Şa'bân'ın onbeşinci gecesine de "Berât" gecesi denilir. Bu geceleri kutlama hakkında hiçbir sağlam delîl bulunmamaktadır. Gerçi Şa'bân'ın onbeşinci gecesinin fazileti hakkında bazı zayıf hadîsler vardır, ama o gecede özel olarak namaz kılmanın, ibadet etmenin fazîleti ile ilgili hadîslerin hepsi uydurmadır. Hafız İbn Receb'in, "Letâifu'l-Meârif" adlı eserinde belirttiğine göre; Şa'bân'ın orta gecesi olan (Berât gecesini) kutlama geleneği, Ma'dân, Mekhûl ve Lokman ibn Âmir gibi Şamlı tabiîlerden kalmıştır. Onlar bu geceye saygı gösterip bunda çok ibadet yapmaya çalışırlardı. Başkaları da bu gecenin fazîletini ve buna saygıyı onlardan öğrendiler. Ancak bu geceyi ihya hususunda Şam bilginleri arasında iki görüş vardır:

İmam Ebûbekr et-Tartûşî şöyle diyor: "İbn Vaddâh: Hocala­rımız­dan, fakîhlerimizden hiçbirinin, Şa'bân'ın orta gecesine değer verdiğini ve bu gecenin, öteki gecelere bir üstünlüğü olduğunu kabul ettiğini görmedik" demiştir.

(devamı yarın...)