NAMAZ KILMAMAK AZABA SEBEBOLACAK BİR SUÇ DEĞİL Mİ? (2)

(...dünden devam)

Cennete girmek için mânen arınmak gerekir. Arınmayan ruhlar cen­nete giremez.Nefsini arındırıp yücelten kazanmış, Onu (kirletip) alçaltan da ziyana uğramıştır.” (Şems: 9-10) Mânen arınabilmek için formel ibâdet de yeterli değildir. İbâdeti, saygı ve huzur ile, duyarak ve içtenlikle yapmak lâzımdır:

1- Felâha ulaştı o mü'minler. 2- Ki onlar, namazlarında say­gılıdırlar. 3- Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. 4- Onlar zekâtı verirler. 5- Ve onlar ırzlarını korurlar. 6- Ancak eşleri, yahut elle­rinin sâhi­bolduğu (câriyeler) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı da) onlar kınanmazlar. 7- Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır. 8- Ve o(mü'min)ler emânetlerine ve ahid­lerine özen gösterirler. 9- Onlar namazlarını (vakitlerinde kıla­rak) korurlar. 10- İşte vâris olacaklar onlardır: 11- Onlar (en yük­sek cennet olan) Firdevs'e vâris olacaklar, orada ebedi kala­cak­lardır.” (Mü’-minûn: 1-11)

Âyetlerde ancak namazlarını saygı ile kılan, zekâtlarını veren, namuslarını koruyan, emânete özen gösteren kimselerin cennete gireceği vurgulanır. Namaz ise ikinci kez vurgulanır. Önce şeklen değil, ancak saygı ile namaz kılanların; sonra da öyle bir iki kez değil, sürekli olarak namaz kılanların cennete gireceği vurgulanır. Peki bunun mefhum-i muhâlifi, yani karşıt anlamı nedir? Saygı ile ve sürekli namaz kılmayan insanların cennete gitmeyeceği değil mi?

Öyle ise namaz kılmamanın, cehenneme gitmeyi gerektiren bir suç olmadığını iddiâ etmek Kur’ân’ın bu açık ve vurgulu beyanlarına uyar mı?

Yalnız şunu da belirtmek gerekir ki Allah’a hiçbir şey vâcib (zorunlu, gerekli) değil­dir. Allah isterse kulunu affeder, suçluyu tamamen günahlarından arın­dırıp cennetine sokar. Kimse onun vekili değildir. Allah’ın af ve mağ­fireti de gazabına, cezasına baskındır. Yaratıkları hakkında kesin yargı O’na aittir. Biz insanlara cennet toprağı satmıyoruz ve insanları cehen­neme doldurma çabası içinde de değiliz. Ama Kur’ân’ın açık beyanını çarpıtmanın da bir anlamı yoktur. İşte dünya çıkarı için Kur’ân’ın anla­mını çarpıtmak en büyük vebaldir. Kur’ân’ın ifadesine göre öylelerine âhirette bir pay yoktur.

***