OJE VE TAKMA TIRNAK İLE ABDEST VE GUSÜL OLUR MU?

İyi günler hocam, açık, modern bir bayanım, namazımı kılıyorum. Ayak parmağımda takma tırnak kullanıyorum ve de oje sürüyorum. Boy abdesti alıp tırnağı taktıktan sonra alacağım normal namaz abdesti ve boy abdestim geçerli olur mu? Çünkü takma tırnağı her boy abdestimde çıkarmam mümkün değil. Teşekkürler...

Cevap: Bakın abdestte baş ve ayaklara meshedilir. Kur'ân'ın emri budur. Şayet meshedilecek organın üstünde giysi varsa o giysinin üzeri meshedilebilir. Baştaki örtüyü, ayaktaki çorabı çıkarmaya gerek yok. İsterseniz başınızın örtüsü üzerine veya ayağınızdaki çorabın üzerine meshedebilirsiniz. Şimdi abdestte örtü ve çorap abdeste engel olmuyor da oje niçin engel olsun? Oje de el ve ayak parmaklarına sürülür değil mi? Ayaktaki çorap üzerine meshediliyor, bunda büyük âlimlerin görüş birliği var. Oje bedene çoraptan daha güzel yapışır.

Oje yıkanmaya ve abdeste mani değildir. Bunların hepsinden çok çok daha önemlisi kalb temizliğidir. İşte kalb kötü düşüncelerle kin ve nefretle, yalan dolanla, hilekârlıkla dolu ise o namazın hiç değeri yoktur. Yunus'un dediği gibi:

Bir kez gönül kırdın ise o kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.

Ancak takma tırnak ojeden farklıdır. Maamafih bazı rivayetlere göre bu tür şeyler namaza engel olmaz. Meselâ sakalı gür ve sık olan kimse, abdest veya boy abdestinde sakalın dibine suyu geçirmek zorunda da değildir. Çünkü bu güçlüktür. İslâm'da güçlük yoktur. Kadın örüklü saçını çözmek zorunda değildir. Bu durumda pekala ojenin ve takma tırnağın üstü yıkanmak suretiyle abdest de boy abdesti de olur. Kardeşim doğrusunu isterseniz bu tür ayrıntılar Kur'ân'da yoktur. Kur'ân'ın dediği biçimde yüzünü kollarını dirseklere kadar yıka, başını ve ayaklarını meshet. Abdest budur. Boy abdestinde de bütün bedenini güzelce yıka. İşte bu da gusüldür. Takma tırnak da olsun, zarar yok. Sen namazını bırakma.