İYİ İNSAN OLMAK ÇOK KOLAY (1)

Sayın Hocam, kimi zaman günah olan şeyler dışında iyi bir insanın nasıl olduğu konusunda tereddüde düşüyorum. Örneğin bir hadiste: "Dünyevi şeyler için rekabet etmeyiniz" denildiğini okumuştum. O zaman kendi çıkarlarımızı önemsememeliyiz sanırım. Bir yandan da kul hakkı yememek, yalan söylememek şartıyla, diğerlerinden başarılı olmayı istemek de kötü değil gibi geliyor.

Örneğin bir sınavda ya da ödevde diğerlerinden başarılı olmayı istemek kötü müdür, bilgimizi kaynaklarımızı başkaları ile paylaşıp bizim kadar başarılı olmalarını mı istemeliyiz?

Acaba bu konuda beni yönlendirebilir misiniz? Vakit ayırıp mektubumu okuduğunuz için teşekkür ederim. Saygılarımla...

Cevap: Hadisin amacı, çıkar için insanların birbirini etkisiz rekabet ile ezmelerini önlemektir. Yoksa çalışıp kazanmak, yapılanın en iyisini yapmak, iki günü birbirine eşit olmayacak biçimde çalışmak, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi âhirete çalışmak Kur’ân ve hadislerin emridir. İslâm’da hased haramdır, çünkü hased hem insanın ken­di içini yakar, güzel meziyetlerini giderir, hem de karşıdakine olumsuz, yakıcı ışınlar, etkiler gönderir. Ama birini kıskanmadan onun gibi olmaya çalışmak makbuldür. Buna imrenme denilir. Hased haram ama imrenmek güzeldir. Çünkü bu, insanı çalışmaya, ilerlemeye yönlendirir.

İyi insan olmanın yolu Kur’ân’da çizilmiştir. Kur’ân’ın yasaklarından kaçan, emirlerini tutan kimse güzel huyludur. Kur’ân’ın yasaklarını çiğneyen kötü huyludur. Nedir bunlar? Kibir, böbürlenme, acımasızlık; hırsızlık, saldırma, öldürme, zinâ, alkollü içki kullanmak, yalan söylemek, başkalarını çekiştirmek, hased, bencillik….

Bakın Yunus bencilliği nasıl anlatmış?

Ey halk içinde ulu, Nefsinin olmuş kulu

İşit ey kötü huylu Tevhîde gel, Tevhîde (yani tek Allah’a kulluğa gel ki olgunlaşasın).

Kur’ân’daki yasaklar çok sınırlıdır. Kur’ân insanlığa zararlı şeyleri yasaklamıştır. Bunun dışında her şey Allah’ın nimetidir. Bunlara uygun yoldan ulaşmaya çalışmak da Kur’ân’ın emridir.

İslâm, insan doğasına uygun dindir. Dini zorlaştırmak, çetrefilli hale getirmek sorumluluk getiren bir vebaldir. Her gün Kur’ân okuyunuz, anlaya anlaya, işiniz kolaylaşır.

Çalışmak Allah’ın ezelî kanununudur. Zerreden küreye her şey çalışmaktadır. Atomun elektronları sür’atle çekirdeği çevresinde dönmekte, gezegenler güneşlerinin etrafında durmadan tur atmaktadır Âkif’in deyişiyle:

“Kamer çalışmadadır, gökler yer çalışmadadır;

Güneş çalışmada, seyyareler çalışmadadır

Didinmeden geri durmaz nücûm-i gîsûdâr;

Bütün alın teridir durmayıp yağan envâr!

Bekayı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir

Çalış çalış ki beka sa’yolursa hakkedilir”

(devamı yarın..)