DÜŞÜNCE ÖZÜRLÜ KİMSELERİN VE DİĞER CANLILARIN ÂHİRET DU­RUM­LARI

Hocam; doğuştan kendilerini idare edemeyecek kadar akıl ve düşünceden yoksun, zerre kadar günahları ve kabahatleri bulunmayan, bigünah ama halen hayatlarını irade dışı istemlerle yaşamakta olan insanlar ile diğer canlıların, meselâ hayvanların, dünyasının yok olma­sıyla birlikte ahiretteki durumları ve konumlarının ne şekil alacağını istirham ediyorum. Saygılarımla...

Cevap: Öyle insanlar dinin emirleriyle yükümlü olmayıp yaptıklarından da sorumlu değillerdir. Akıllı olan sorumlu olur. Çocuklar da olgunluk çağına erişinceye kadar sorumlu değillerdir. Hayatlarını zihinsel özürlü olarak geçirmek zorunda kalanlar, âhirette cennete giderler ama tabii onların varacağı cennet bölümü, dünya yaşamlarına uygun biçimde olur. Bilinmez belki Allah, dünyada çektikleri sıkıntılara bedel onlara cennette çok üstün bir akıl ve ruh haleti, yüce ruhlarla beraber olma şansı verir. Belki sıkıntıları, geleceklerinin yüce olması için gerekli görülmüş bir sınavdır. Bize sıkıntı gibi gelen olaylar, belki sıkıntı çekenler için nimettir. İşlerin iç yüzünü bilmediğimiz için biz gerçekte nimet olan hal ve olayları sıkıntı gibi algılayabiliriz. Hayvanlar da âhirette durumlarına uygun bir yere konulurlar. Gerçi hayvanların, âhirette diriltilip kendilerine haksızlık edenlerden ve birbirlerinden haklarını aldıktan sonra tekrar toprak olacakları şeklinde bir söylenti vardır ama bu, Kur’ân’a aykırıdır. Sonunda toprak olacak olduktan sonra artık haklarını almalarının ne yararı var? Bu konunun ayrıntılı izahı için Kur’ân Ansiklopedisi adlı eserimizin “Hayvanların Haşri” maddesine bakınız.

 


 

BETON KABRE CENAZE DEFNİ CAİZ DEĞİL Mİ?

Bir vatandaş vefat ediyor. Gömülmeden evvel mezarı yaptırılıyor. Cenazeyi gömecek hoca, “Bu mezar yaptırılmış, ceset toprağa değmiyor” diye cesedi gömmeden bırakıp gidiyor. Başka bir hoca gelip ceset gömülüyor, dini merasim yapılıyor. Şimdi burada bir yanlış var. Cesedi bırakıp giden mi, yoksa gömen mi yanlış yapıyor? ...

Cevap: Kur’ân’da cenazenin, mutlaka toprağa konacağı şeklinde bir hüküm yoktur. Ancak sünnet olan, toprağa verilmesidir. Taşlı, ka­yalıklı yerlerde taşlar arasında açılan kabirlere cenaze gömüleceği gibi, taştan, tuğladan, betondan yapılmış kabirlere de gömülür. İşin esprisi beton veya tuğladan yapılan kabirler masraflıdır. Toprağın altına gereksiz harcama yapmanın anlamı yoktur. Nasıl olsa ruhunu yitiren beden çü­rüye-cektir. Öyle ise ona betondan kabir yaptırmanın hiçbir yararı yoktur. Bu bakımdan sünnet olan, doğrudan toprağa vermektir. İşte fıkıh kitap­larındaki hüküm: “… cenazeyi, demirden dahi olsa tabutuyla beraber defnetmede bir sakınca yoktur.” (Yeni İslâm İlmihali, kabir bölümü)