CAMİLERDE ASILAN İSİM LEVHALARI DİNİN GEREĞİ Mİ?

Cevap: Hz. Peygamber ve dört halife döneminde camiler, genel­likle bir adam boyu yüksekliğinde yapılan dört duvar üstüne oturtulan hurma dal ve yapraklarıyla örtülü tavandan ibaret idi. Emeviler döne­minde git gide Bizans’ın ihtişamlı kiliselerine karşılık görkemli camiler yapımına gidilmiş, süslü kemerler kullanılmaya başlamıştır. Ama henüz o dönemlerde sahabe isimlerini taşıyan levhalar asılmış değildi. Zaten bu tür süs eşyasının, gözü takılan insanı meşgul edeceği gerekçesiyle ca­milere göz alıcı renklerle süs yapılması hoş karşılanmazdı. Sanat tarihçisi olmadığım için bu levhaların ne zamandan itibaren camilere konduğunu tespit edemedim. Ama bunun, Hicri 4-5. asırlardan önce olduğunu sanmıyorum.

Çünkü bu tür levhaları asmak bid’attir. Hele bu isimlerden medet ummak için asılması asla caiz değildir. Namaz kılanların namaz esna­sında o levhalara bakıp kalbini meşgul etmesi de caiz değildir. Ama sadece ziynet için olmak ve o mübarek insanların anımsanması, onlara manen değer verilmesi amacıyla o isimlerin yazılmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Ka’be’yi çevreleyen galerilerin sütun aralıklarına da bazı sa-habi isimleri yazılmıştır. Ancak bid’atı sapıklık kabul eden Suudi Arabistan ve Haliç ülkelerinde camilerde bu tür levhalar yoktur ve buna müsaade de edilmez.

 


 

NAMAZDA OKUDUĞUNU UNUTAN NE YAPMALI?

Cevap: Namaz kılarken başladığı bir âyeti veya sureyi unutan başka bir âyet veya sure okur. Hiçbir şey hatırına gelmiyorsa rükûa gider. Namazı bırakmaya gerek yok. Ama şaşırarak namazı kesip yeniden başlamakta da bir saygısızlık yoktur.