KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABER Mİ?

Çok değerli hocam..."Kişi sevdiğiyle beraberdir" hadisini açıklar mısınız?.. Yani bu şu demek mi; kişi salih emel işleyen bir kulsa ve bu dünyada sevdiğine kavuşamadıysa mükâfat olarak öbür dünyada mutlaka kavuşur mu? ...

Cevap: Evet dünyada sevdiğine kavuşamayan âhirette kavuşur. Çünkü sevdiği onun içindedir. Ahirette ruh açığa çıkınca içindeki sevdiği de görünür. Ayrıca dünyada en çok kimi seviyorsa onunla ruhbirliği kurulduğu için âhirette de onunla beraber olur. Aslında bu hadisin söyleniş nedeni şudur: Bir sahabi Hz. Peygamber'e gelir, "Ey Allah'ın Elcisi, der, ben dünyada seni bir gün görmesen duramıyorum. Âhirette ben cennete girsem bile senin derecende olamam. Sen cennetin en yüce yerinde olursun, ben ise aşağı derecelerde. Orada seni göremezsem halim nice olur?" İşte bunun üzerine Allah Elçisi ona: "Kişi sevdiğiyle beraberdir" diyerek onu teselli etmiş, yani kendisini yürekten sevenlerin, cennette onunla beraber olacakları müjdesini vermiştir. Siz hemen gönlünüze Allah ve Peygamber sevgisini koyun ki ölünce onlarla beraber olasınız.

 


 

HADİS KRİTİĞİ

Buhari'nin Rikak bölümünde; Peygamberimizin: "Her kim iki çene kemiği arasındaki dilini ve iki budu arasında bulunan organını (şerden korumayı) bana te'mîn ederse, ben de ona cenneti te'mîn ederim!" buyurduğu rivayet edilmektedir. Böyle bir hadis geçiyor. Bu hadis Tirmizî'de de geçiyor ancak orada bu hadis için hasen garip hadis değerlendirmesi var. Ben bu hadisin sahih olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Bu hadise göre o iki organını haramlardan koruyan kişi cehennemden korunmuş olarak mı cenneti hak etmiş oluyor? (Kişinin namaz gibi farz ibadeti borcu varsa da bu durum geçerli midir?) Şimdiden teşekkür ederim...

Cevap: Hadis bilimi ölçütlerine göre hadis doğrudur. Kur'ân'a da uygundur. Peygamberimiz diliyle namusunu koruyan kimsenin cennete gideceğini söylüyor. Bunda ne var bilmem, sizi kuşkulandıran nedir? Hadis akla aykırı, Kur'ân prensiplerine ters ise o zaman kuşku duyabilirsiniz. Ayrıca hadisin amacı kişiyi diline ve beline hakim olmaya, dilini ve namusunu korumaya yönlendirmektir. Hacı Bektâş-ı Velî de: "Eline, diline, beline sahibolmayı" dinin ve tasavvufun temel prensibi görmektedir.

Ama sadece diline ve beline sahibolmak yetmez. Bunun yanında Allah'ı sevmek, Ona kulluk etmek, buyruklarını tutmak gerekir. Yoksa eline beline sahibol, gerisini düşünme, ibadet yok, namaz oruç yok. Sadece bu hadiste söylenenle kişi cennete gider denilemez. Bunlar Kur'ân'ın prensiplerindendir. Ama Kur'ân'ın buyrukları sadece bunlardan ibaret değildir. Allah'a inanmak, namaz kılmak, ibadet etmek, tüm güzel ahlak prensiplerini uygulamak. İşte insanı ahiret mutluluğuna eriştirecek şeyler bunlardır. Sadece bunlardan bir ikisi yeterli değildir. Kur'ân'ı bütünüyle okursanız bunu gayet iyi anlarsınız.